23.06. –  30.06. 2024 r.

NIEDZIELA (23.06.) 

8.30 1) Msza św. dzięk.błag. O Boże błog. zdrowie , opiekę M.Bożej i św.Patronów dla dzieci i wnuków i rodz. Kajdów, Barańskich i Brodzkich    

        2) za parafian

11.30 O Boże błog.,zdrowie, opiekę Św.Rodziny dla Marianny i Tadeusza 

                                Wypychowiczów z racji 50 r ślubu

15.00 + Stanisława/on/ Kawczyńskiego – zam. córki      /-/

PONIEDZIAŁEK (24.06.) 

7.001) + Jana, Władysławę Wytrychów, Władysława/on/, Stefanię Łączków  /+/ 

          2) + Alfredę Musiał – zam. nauczyciele emeryci  /+/ 

WTOREK  (25.06.)  

7.001) O Boże błog. zdrowie i opiekę M.Bożej i potrzebne łaski dla Piusa 

                                  Kowalskiego i rodziny     /+/  

        2) O Boże błog., zdrowie i opiekę M.Bożej dla Aurelii Kutarasińskiej  z 

                          racji 1 r urodzin i chrztu św. – zam. dziadkowie     /-/

ŚRODA (26.06.) 

7.001) + Wawrzyńca, Tomasza, Tadeusza Czaińskich      /-/

   2) + Jana, Kazimierę, Wacława, Annę, Bronisława/on/ Kolanków, Pelagię, 

                                                       Jana Szczukockich              /+/

CZWARTEK  (27.06.) 

7.00 1) + Władysława/on/ Turczyna – zam. syn Grzegorz z rodz.    /-/

         2) + Marka Kozieł – zam. rodz. Pawlików        /+/

PIĄTEK (28.06.) 

7.001) + Adriannę Bakalarz – zam. rodz. Owsikowskich       /+/ 

        2) + Janinę Lipniak – zam. rodz. Sprawków i  Skrzeczowskich      /+/

SOBOTA (29.06.)  Ur.  Świętych Apostołów Piotra i Pawła .

8.301)  + Wandę w 13 r śm, Józefę, Władysława/on/, Mieczysława, Jana, Teresę 

                Początków, Jana, Genowefę Konieczyńskich, Lucjana Sobańskigo  /-/

        2) + Irenę Dębską – zam. rodz. Mościńskich     /+/

11.30 O Boże błog. zdrowie i opiekę Św. Rodziny dla Agnieszki i Jacka 

                                Bzowskich z racji 1 r ślubu – zam. matka       /-/

17.00 +Jana, Władysławę Wytrychów, Andrzeja, Michalinę, Czesława Skrzypków, Adama, Stanisławę Hyskich, Leona, Mariannę Wypychowiczów  /-/

NIEDZIELA(30.06.) 

8.30 +Annę, Edwarda, Stefana, Stanisławę, Dominika Twardowskich, Magdalenę, Józefa Wypychowiczów, Genowefę, Henryka Ludyniów     /-/

11.301) + Lucynę Jaworowską – zam. Gabriela z rodz.         /+/

         2) za parafian

15.00 +Mariannę, Bronisława/on/ Duminów, Mariannę, Franciszka/on/, Janinę, Józefa/on/,  Wawrzyńca  Purów, Teresę, Jana Początków     /-/