21.07. –  28.07. 2024 r.

NIEDZIELA (21.07.) 

8.30 + Leokadię, Czesława, Henryka, Krzysztofa Purów, Sylwestra Kuszelę, 

          Grzegorza Magierę, Stanisława/on/ Bykowskiego, Halinę Szymczyk      /-/

11.30 1) O Boże błog.,zdrowie, opiekę Św. Rodziny dla Martyny i Jarosława Szymczyków z racji 10r ślubu i o Boże błog.dla ich dzieci Roberta i Szymona i 

2) za parafian.                                 całej rodziny- zam. rodzice     /-/

15.00 + Władysława/on/ w r śm, Mariannę, Zdzisława, Jarosława Cisłowskich, 

              Marcina, Stanisławę, Henryka Gacków, Barbarę, Andrzeja Glandów, 

          Bronisławę Mazurek,  Marię, Mieczysława Dylusiow – zam. rodzina     /-/

PONIEDZIAŁEK (22.07.) 

7.001) + Janinę Lipniak z racji 1 r śm – zam. zakład pogrzeb. Okręgliccy   /+/    

        2) + Lucynę Jaworowską               /+/

WTOREK  (23.07.)  

7.001) O Boże błog. zdrowie, opiekę M.Bożej i św. Patronki dla Anny 

            Zielińskiej z racji 73 r. urodzin i imienin      /+/

        2) + Stanisławę Wypychowicz – zam. bratowa Marianna z rodz.    /-/

ŚRODA (24.07.) 

7.001) + Stanisławę Domin z racji 30dn od śm i pogrz. –od uczest.pogrzebu   /+/ 

       2) + Wiesławę Marczewską – zam. pracownicy firmy rybnej      /+/

CZWARTEK  (25.07.) 

7.001) +Krzysztofa,  Mieczysława w 8 r śm Grabców, Łukasza Bąka    /-/ 

        2) + Feliksa, Stanisławę Suligów        /-/ 

PIĄTEK (26.07.) 

7.001) + Józefa/on/, Stanisławę, Ryszarda Włudzików, Bronisława/on/ Mroza, 

                                                     Marię Gołdyn, Andrzeja Gadka     /-/

2)O Boże błog.zdrowie, opiekę M.Bożej i św.Patronki dla Anny z racji imienin/.  

SOBOTA (27.07.)  

7.001) + Ryszarda Szreka z racji 30 dn od śm i pogrz. – od uczest.pogrzebu   /+/

        2) + Marię, Leokadię, Jana, Mariana, Stanisława, Czesława Grabów i + w 

                                                                     czyśćcu cierpiących       /+/

NIEDZIELA(28.07.) 

8.30 1)+ Halinę, Zofię, Henryka Szymczyków, Otolię, Wawrzyńca Chudych, Stanisława/on/ 

                                   Rutkowskiego i + z rodz. Szymczyków i Chudych      /-/

        2) + Jerzego w 17 r śm, Mikołaja, Otolię Włudzików, Helenę Pietruszkę       /-/ 

11.30 za parafian – chrzty.

15.00 + Stanisława/on/ Borkowskiego w r śm, Anastazję, Henryka Suligów      /-/