Adres:
29-120 Kluczewsko, ul. Kościelna 7
tel. 44-781-42-30

liczba mieszkańców: 1 991

Proboszcz:
ks. Wiesław Chęcina, mgr lic. teol., ur. 1967 (Kielce, Chrystusa Króla), wyśw. 1991, mian. 2017

Rezydent:
ks. Józef Barczyk, KKW, ur. 1935 (Szreniawa, diec. sosnowiecka), wyśw. 1960, od 2010

Rys historyczny:
W 1796 r. Ksawery Turski zaprosił do Kluczewska plebana z Januszewic (do której to parafii należało Kluczewsko), jak i przedstawicieli kolegiaty kurzelowskiej, aby oznajmić im swą wolę ufundowania kościoła w Kluczewsku. Kościół budowano w latach 1797-1812, wtedy też powstała samodzielna parafia, wyłączona z Januszewic w 1812 r. Kościół jest murowany, powiększono go w 1888 r.

Bryłę kościoła wspierają na zewnątrz szkarpy i pilastry. Za wielkim ołtarzem jest zakrystia, dobudowana do prezbiterium o kształcie dużej absydy. Polichromia została wykonana w 1965 r.

Wielki ołtarz tworzą trzy nisze. W środkowej – czyli w centralnej części ołtarzowej – figura Chrystusa na krzyżu z Matką Bożą i św. Janem u podnóża, zaś w niszach św. Piotr i św. Paweł. W ołtarzach bocznych są św. Wawrzyniec i Matka Boża. Wyobrażenie patrona parafii – św. Wawrzyńca odnajdujemy także w zewnętrznej elewacji, nad głównym wejściem do kościoła.Wśród ciekawych zabytków wnętrza są m.in.: kamienna kropielnica, epitafia i pomniki dawnych dobrodziejów i kanoników.

Odpust: św. Wawrzyńca – 10 sierpnia        

Czy wiesz, że…
Niegdyś biskup krakowski Feliks Turski zajeżdżał do Kluczewska „na letnie mieszkanie”, dobra te bowiem należały do rodziny Kluczewskich, fundatorów obecnego kościoła w dekanacie włoszczowskim.

Kronika parafialna, prowadzona od 1812 r. stanowi ciekawe źródło wiedzy o kościele i parafii.

Tuż za kościołem – ołtarz polowy, w wyremontowanym murze – kapliczki z figurkami, które wykonał Czesław Włódzik z Kluczewska  Jest on także autorem figury św. Floriana na remizie.